Filipským 3:18

Filipským 3:18 B21

Mnozí totiž žijí jako nepřátelé Kristova kříže; často jsem vám o nich říkal a nyní vám to s pláčem opakuji.
B21: Bible 21
Sdílet