Filipským 3:15

Filipským 3:15 B21

Všichni, kdo jsme dospělí, tedy sdílejme tento postoj. Pokud v nějakém ohledu smýšlíte jinak, Bůh vám zjeví i to.
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Filipským 3:15