Matouš 28:18-20 B21

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Matouš 28:18-20