Matouš 2:16

Matouš 2:16 B21

Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, nesmírně se rozhněval a dal v Betlémě a v celém okolí povraždit všechny chlapce mladší dvou let, podle času, na který se vyptal mudrců.
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Matouš 2:16