Matouš 2:11

Matouš 2:11 B21

Vešli do domu, a když tam uviděli dítě s jeho matkou Marií, padli na kolena a klaněli se mu. Otevřeli své poklady a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.
B21: Bible 21
Sdílet

Matouš 2:11

Sdílet