Lukáš 24:9

Lukáš 24:9 B21

a když se vrátily od hrobu, vyprávěly to všechno jedenácti učedníkům i všem ostatním.
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Lukáš 24:9