Lukáš 24:52

Lukáš 24:52 B21

Klaněli se mu a potom se s velikou radostí vrátili do Jeruzaléma.
B21: Bible 21
Sdílet