Lukáš 24:50

Lukáš 24:50 B21

Potom je odvedl až k Betanii. Zvedl ruce, aby jim požehnal
B21: Bible 21
Sdílet