Lukáš 24:5

Lukáš 24:5 B21

Vylekané ženy sklonily tváře k zemi, ale oni jim řekli: „Proč hledáte živého mezi mrtvými?
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Lukáš 24:5