Lukáš 24:38

Lukáš 24:38 B21

Řekl jim tedy: „Proč jste tak vylekaní? Proč jste na pochybách?
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Lukáš 24:38