Lukáš 24:36

Lukáš 24:36 B21

Zatímco o tom mluvili, stanul uprostřed nich Ježíš. „Pokoj vám,“ řekl.
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Lukáš 24:36