Leviticus 11:37

Leviticus 11:37 B21

Když taková zdechlina upadne na jakékoli osivo, zůstane osivo čisté.
B21: Bible 21
Sdílet