Leviticus 11:20

Leviticus 11:20 B21

Všechen křídlatý hmyz lezoucí po čtyřech pro vás bude ohavností.
B21: Bible 21
Sdílet