Jan 17:5

Jan 17:5 B21

Nyní mě, Otče, uveď k sobě do slávy, kterou jsem u tebe měl předtím, než byl svět.
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Jan 17:5