Jan 17:4

Jan 17:4 B21

Zjevil jsem tvou slávu na zemi; dílo, jež jsi mi svěřil, jsem vykonal.
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Jan 17:4