Jan 17:22

Jan 17:22 B21

Dal jsem jim slávu, kterou jsi dal mně, aby byli jedno, jako my jsme jedno.
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Jan 17:22