Jan 17:20

Jan 17:20 B21

Neprosím ale jen za ně. Prosím i za ty, kteří ve mě uvěří skrze jejich slovo.
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Jan 17:20