Jan 17:2

Jan 17:2 B21

Dal jsi mu právo na všechny lidi, aby všem, které jsi mu svěřil, daroval věčný život.
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Jan 17:2