Jan 17:17

Jan 17:17 B21

Posvěť je pravdou; tvé slovo je pravda.
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Jan 17:17