Jan 17:15

Jan 17:15 B21

Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je uchránil před zlým.
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Jan 17:15