Jan 17:13

Jan 17:13 B21

Teď ale jdu k tobě a toto říkám na světě, aby má radost v nich byla dokonalá.
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Jan 17:13