Jan 1:9

Jan 1:9 B21

Tento byl to pravé Světlo osvěcující každého člověka přicházejícího na svět
B21: Bible 21
Sdílet

Jan 1:9

Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Jan 1:9