Jan 1:35

Jan 1:35 B21

Druhého dne tam Jan znovu stál se dvěma ze svých učedníků.
B21: Bible 21
Sdílet