Jan 1:10

Jan 1:10 B21

Byl na světě a svět povstal skrze něj, ale svět ho nepoznal.
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Jan 1:10