Jeremiáš 29:9

Jeremiáš 29:9 B21

Mým jménem vám prorokují lži! Já jsem je neposlal, praví Hospodin.
B21: Bible 21
Sdílet