Jeremiáš 1:6

Jeremiáš 1:6 B21

„Ach ne, Hospodine, Pane můj,“ zvolal jsem. „Neumím přece mluvit! Jsem ještě dítě!“
B21: Bible 21
Sdílet