Jeremiáš 1:4-5

Jeremiáš 1:4-5 B21

Dostal jsem slovo Hospodinovo: „Než jsem tě zformoval v matčině lůně, znal jsem tě. Ještě než jsi přišel na svět, posvětil jsem tě; národům učinil jsem tě prorokem.“
B21: Bible 21
Sdílet

Jeremiáš 1:4-5

Sdílet