Jakub 1:5

Jakub 1:5 B21

Schází-li někomu z vás moudrost, ať žádá Boha, a ten mu ji dá – je přece štědrý ke všem a bez výhrad!
B21: Bible 21
Sdílet

Jakub 1:5

Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Jakub 1:5