Jakub 1:18

Jakub 1:18 B21

Ze své vůle nás zplodil slovem pravdy, abychom byli prvotinou jeho stvoření.
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Jakub 1:18