Izaiáš 58:14

Izaiáš 58:14 B21

tehdy v Hospodinu rozkoš nalezneš a já tě dovedu na výšiny země, abys užíval dědictví svého otce Jákoba. Tak promluvila ústa Hospodinova.
B21: Bible 21
Sdílet