Izaiáš 58:10

Izaiáš 58:10 B21

hladovému když se štědře nabídneš a nasytíš duše ztrápené, tehdy tvé světlo vzejde v temnotě a tvá noc bude jako poledne.
B21: Bible 21
Sdílet