Izaiáš 58:1

Izaiáš 58:1 B21

Křič z plna hrdla, ze všech sil, pozvedni hlas jako polnici. Ohlas mému lidu jeho provinění, domu Jákobovu jeho hřích.
B21: Bible 21
Sdílet