Izaiáš 57:6

Izaiáš 57:6 B21

Mezi balvany v roklích najdeš svůj úděl, právě ony budou tvým osudem. Vždyť právě jim vyléváš úlitby, jim přinášíš své moučné oběti. Copak mě tyto věci obměkčí?
B21: Bible 21
Sdílet