Izaiáš 57:4

Izaiáš 57:4 B21

Komu se to posmíváte? Komu se pošklebujete, na koho jazyk vyplazujete? Copak nejste děti vzpoury, nejste plémě lži?
B21: Bible 21
Sdílet