Izaiáš 57:21

Izaiáš 57:21 B21

Můj Bůh praví: Není pokoje pro ničemy!
B21: Bible 21
Sdílet