Izaiáš 57:16

Izaiáš 57:16 B21

Nebudu stále vznášet výčitky, nebudu se hněvat navěky – vždyť by se přede mnou každý duch zhroutil, každá duše, již jsem učinil!
B21: Bible 21
Sdílet