Izaiáš 56:8

Izaiáš 56:8 B21

Tak praví Panovník Hospodin, který shromažďuje rozehnaný Izrael: Shromáždím k němu ještě další, k těm, kdo už byli shromážděni.
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Izaiáš 56:8