Izaiáš 56:7

Izaiáš 56:7 B21

ty všechny přivedu na horu své svatosti a oblažím je ve svém domě modlitby. Jejich zápaly a jejich oběti dojdou zalíbení na mém oltáři a můj dům bude nazýván domem modlitby pro všechny národy.
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Izaiáš 56:7