Izaiáš 56:3

Izaiáš 56:3 B21

Ať tedy neříká žádný cizinec, který se připojil k Hospodinu: „Hospodin mě zcela jistě vyloučí ze svého lidu.“ Ať také neříká žádný kleštěnec: „Jsem podobný suchému stromu.“
B21: Bible 21
Sdílet