Izaiáš 56:1

Izaiáš 56:1 B21

Toto praví Hospodin: Dodržujte právo, jednejte spravedlivě – vždyť má spása už je blízko, má spravedlnost zjeví se!
B21: Bible 21
Sdílet