Izaiáš 39:6

Izaiáš 39:6 B21

Hle, přicházejí dny, kdy vše, co máš v paláci, všechno, co až dodnes nashromáždili tví předkové, bude odneseno do Babylonu. Nezůstane nic, praví Hospodin.
B21: Bible 21
Sdílet