Izaiáš 39:5

Izaiáš 39:5 B21

Izaiáš na to Ezechiášovi řekl: „Slyš slovo Hospodina zástupů
B21: Bible 21
Sdílet