Izaiáš 39:3

Izaiáš 39:3 B21

Pak za králem Ezechiášem přišel prorok Izaiáš a ptal se: „Co říkali ti muži? Odkud přišli?“ „Přišli z veliké dálky, až z Babylonu,“ odpověděl Ezechiáš.
B21: Bible 21
Sdílet