Židům 2:7

Židům 2:7 B21

O málo nižším než anděly jsi jej stvořil, slávou a ctí jsi korunoval jej
B21: Bible 21
Sdílet