Židům 2:6

Židům 2:6 B21

Písmo na jednom místě prohlašuje: „Co je člověk, že na něj pamatuješ, co je lidský tvor, že tě zajímá?
B21: Bible 21
Sdílet