Židům 2:4

Židům 2:4 B21

což Bůh podle své vůle zároveň dosvědčoval znameními a divy, různými zázraky a udílením Ducha svatého.
B21: Bible 21
Sdílet