Židům 2:2

Židům 2:2 B21

Jestliže už slovo, které zvěstovali andělé, bylo závazné, takže každý přestupek a každou neposlušnost stihl spravedlivý trest
B21: Bible 21
Sdílet