Židům 2:16

Židům 2:16 B21

Neujímá se přece andělů, ale Abrahamova semene se ujímá.
B21: Bible 21
Sdílet