Židům 2:15

Židům 2:15 B21

a osvobodil ty, které strach ze smrti po celý život držel v otroctví.
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Židům 2:15