Židům 2:13

Židům 2:13 B21

Jinde říká: „Já na něj budu spoléhat,“ a pokračuje: „Hle, já a děti, které mi dal Bůh.“
B21: Bible 21
Sdílet